backman softwareLP-chrom jest jedyną na świecie alternatywą wobec oryginalnego oprogramowania Karat 32 dla HPLC firmy Beckman. LP-chrom zdolny jest do pełnej kontroli pomp oraz detektorów systemu GOLD. W przypadku pomp HPLC możliwe jest m.in. sterowanie przepływem, pomiar ciśnienia, zmiany selektorów eluentów, ustawiania limitów ciśnień oraz kalibracji przepływu. Obecnie współpracujące modele pomp Beckman, sterowane analogowo: 110B, 114M oraz cyfrowo: 116, 125 oraz 126, 128 zarówno w wersji preparatywne i analityczne. LP-chrom współpracuje też z detektorem Beckman 166, pozwalając na zbieranie danych, zmianę długości fali, włączenie wyłącznie lampy, kalibrację oraz odczyt komunikatów o błędach.

LP-chrom może z powodzeniem zastąpić oprogramowanie Karat 32. Dzięki czemu możliwa będzie wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego na nowy współcześnie stosowany.

HPLC softwareCyfrowa komunikacja z pompami oraz detektorem odbywa się poprzez dedykowany kabel podłączany do portu USB. Eliminuje to potrzebę posiadania specjalnych kart rozszerzeń oraz możliwość zamiany starego sprzętu komputerowego na nowy np. typu laptop. Cały system może być także kontrolowany przy pomocy tabletów z ekranem dotykowym.

backman HPLCZastosowanie dodatkowego przetwornika analogowo/cyfrowego LP-chrom, podłączanego do portu USB umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe komponenty. Dzięki czemu można podłączyć dowolne, kolejne detektory posiadający wyjście analogowe oraz autosamplery firm innych niż Beckman.

Przykładowe systemy Beckman pracujące pod kontrola oprogramowania LP-chrom

beckman HPLC
HPLC software
Beckman system gold
beckman tablet