Zbieranie danych

Program LP-chrom umożliwia zbieranie danych z wielu detektorów jednocześnie np.: dwóch sygnałów analogowych (przy użyciu dedykowanego przetwornika) oraz sygnału cyfrowego np. z detektora Knauer K-2600. Dzięki możliwości uruchamiania wielu instancji programu, można zbierać dane lub sterować kilkoma zestawami HPLC na jednym komputerze.


Sterowanie chromatografami cieczowymi

Obecnie LP-chrom umożliwia sterowanie wybranymi modelami chromatografów cieczowych takich jak Knauer, Beckman czy Kontron.


Nakładanie chromatogramów

Zapisane wcześniej chromatogramy można otwierać w tym samym bądź nowym oknie co umożliwia ich nakładanie, a także dzielić okno główne, nawet podczas trwania analizy.


Rozciąganie, przesuwanie, zoom

Użytkownik ma do dyspozycji swobodną możliwość rozciągania widma, powiększania wybranego fragmentu, przesuwania oraz skalowania.


Drukowanie

Zarejestrowane chromatogramy można wydrukować wraz lub bez raportu. Zewnętrzna wtyczka pozwala zapisać plik w postaci PDF, co ułatwia wysłanie danych pocztą elektroniczną.


Eksport do .txt oraz .jpg

Opcja eksportu chromatogramu do pliku tekstowego pozwala na otwarcie i edycję w innych programach. Pliki obrazkowe .jpg (lub .tif, .bmp, .png) umożliwiają łatwe zamieszczenie w publikacji bądź prezentacji multimedialnej.


Integracja widm

Program pozwala na podstawową integrację całych bądź wybranych fragmentów chromatogramów.


Łatwe tworzenie metod

Tworzenie metod odbywa się za pomocą wygodnej tabeli, w której (w przypadku zestawu gradientowego) określany jest procentowy udział eluentuów w zależności od czasu. Utworzone metody można zapisać na dysku komputera.